DN Debatt. ”Vilseledande och falska myter om klimatkompensation”

 

DN DEBATT 5/12.

 

23 forskare och experter: Vi måste sluta marknadsföra produkter och resor som klimatneutrala och klimatpositiva.

 

Idén med klimatkompensation är lockande, men i debatten finns många myter om detta. Och potentialen är begränsad. Kolinbindning i vegetation och mark behövs för att fånga delar av den koldioxid vi redan har släppt ut. Vi måste skifta fokus från Sveriges nettonollmål 2045 till inhemska, verkliga utsläppsminskningar. (…)