Další české stopy ve vědě:
• Co nám o sociálním chování lidí řekne fyzika? Překvapivě mnoho, jak ukazuje studie Jana Korbela, který nyní působí v Complexity Science Hub Vienna. Pro odhad toho, jak se lidé seskupují do názorových skupin, využil principů, na jejichž základě se samoorganizují částice se spinem. Více se lze dozvědět v týdeníku HROT.