Czy leki na cholesterol powodują osteoporozę?

Nowe badania sugerują, że istnieje związek między zażywaniem statyn a ryzykiem zachorowania na osteoporozę. Jednak naukowcy podają również, że to, jak silny będzie ten związek zależy od dawek leku.

Naukowcy przeanalizowali dane z lat 2006- 2007 dotyczące 7,9 mln osób. Porównali wskaźniki diagnoz osteoporozy u osób przyjmujących statyny z tymi, którzy nigdy nie stosowali statyn. Przyjrzeli się wpływowi różnych dawek lowastatyny, prawastatyny, rosuwastatyny i symwastatyny. Porównanie wykazało niższy odsetek diagnoz osteoporozy wśród osób przyjmujących statyny w małych dawkach oraz wyższy odsetek wśród osób stosujących duże dawki. Zespół zdefiniował stosowanie statyn w małych dawkach jako do 10 mg dziennie. Analiza wykazała również, że efekt nasilał się wraz ze wzrostem dawki.

Statyny, hormony płciowe i zdrowie kości

 

Większość wcześniejszych badań nad wpływem statyn koncentrowała się na zmniejszeniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Istnieją na przykład badania, które pokazują, że poprzez obniżenie poziomu cholesterolu LDL do poniżej 55 mg na decylitr u osób z grona wysokiego ryzyka statyny mogą znacznie zmniejszyć ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie było jednak zbyt wielu badań nad wpływem tych ś

 

Jednak mniej mniej dokładnie zbadano wpływ niskich poziomów cholesterolu na ryzyko wystąpienia chorób takich jak osteoporoza. Cholesterol jest podstawowym elementem wykorzystywanym w produkcji niezbędnych hormonów, w tym hormonów płciowych, takich jak estrogen i testosteron, które są niezbędne dla zdrowia kości.

 

„Wiemy, że niskie stężenie hormonów płciowych – zwłaszcza spadek poziomu estrogenu podczas menopauzy – jest główną przyczyną wzrostu osteoporozy u kobiet” – wyjaśniła dr Alexandra Kautzky-Willer, starszy autor badań z Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii. Powodem tego jest fakt, że niski poziom estrogenu może zwiększać resorpcję kości. Dodała: „Istnieje podobny związek między gęstością kości a testosteronem”.

Analiza dużych zbiorów danych

 

Ważną cechą badania było sprawdzenie „dużych zbiorów danych”, które wymagało specjalistycznych umiejętności analizy statystycznej. Współautor badania Caspar Matzhold, z Complexity Science Hub (CSH) w Wiedniu był odpowiedzialny za przetwarzanie i analizę danych zdrowotnych. „Odfiltrowaliśmy z tego dużego zbioru danych osoby, które regularnie przyjmowały statyny przez co najmniej 1 rok” – poinformował Matzhold, młodszy badacz w CSH.

 

W badaniu pogrupowano osoby przyjmujące statyny w zależności od dziennej dawki. Następnie w każdej grupie obliczono odsetek osób, u których rozpoznano osteoporozę. Wynik ujawnił statystyczny związek między dawką statyn a częstością diagnozy osteoporozy.

 

Związek utrzymywał się zarówno u mężczyzn, jak i kobiet nawet po wyeliminowaniu wpływu innych czynników, które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy, takich jak nadwaga, wiek lub pewne stany chorobowe.

 

Potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań klinicznych w celu zweryfikowania związku między stosowaniem statyn a osteoporozą.